Mając na uwadze, że:

  • Słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie
  • Około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody
  • 3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach
    hasło XXII Światowego Dnia Wody to "WODA i PRACA":

Celem Światowego Dnia Wody w roku 2016, obchodzonym pod hasłem – Woda i Praca – jest pokazanie, jak wystarczająca ilość i poprawa jakości wody, może zmienić życie i źródła utrzymania pracowników, a w efekcie przekształcić społeczeństwa i gospodarki świata.

Wiele rejonów w Polsce, w tym polskie miasta także cierpią na braki wody – zasoby wody pitnej na 1 mieszkańca w Polsce mamy takie same, jak w Egipcie, a mniej niż Hiszpania, która jest uważana w Europie za kraj praktycznie pozbawiony wody. Jak to możliwe? Tak dramatyczna sytuacja spowodowana jest rabunkową gospodarką - nie myśleliśmy o przyszłości, o ekologii, o naturze - bezmyślnie wycinaliśmy lasy, osuszaliśmy bagna i meliorowaliśmy. Każdego roku z naszych miast do Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość wody.

Najważniejszym, jedynym odnawialnym przez przyrodę, źródłem wody do picia jest woda deszczowa. Każdy z nas powinien ją chronić, cenić i szanować –
dobrze zagospodarowana będzie służyć każdemu, natomiast niezagospodarowana może spowodować wielkie zagrożenia: powodzie, podtopienia, skażenie środowiska.

Aby nie pojawił się dzień, w którym z kranu nie popłynie woda: Ratujmy w Polsce deszczówkę!

Nareszcie ta sytuacja zaczyna się zmieniać - sadzimy lasy, odtwarzamy oczka wodne i stawy, co pozwala na podniesienie poziomu wód głębinowych. Zagospodarowujemy wody deszczowe poprzez wprowadzenie wody w grunt, stosując np. komory drenażowe. Budujemy zbiorniki retencyjne, które gromadzą wodę podczas powodzi, ale jej zapasy można wykorzystać w czasie suszy.

 

Warto przeczytać: Stefan Bartkowski "Woda, katastrofa i przyszłość"
Źródło: Studio Opinii - niezależny portal publicystyczny

Nasza akcja to apel do społeczeństwa, dziennikarzy, urzędników, nauczycieli, projektantów, organizacji ekologicznych i polityków, aby zmienić XIX-wieczną filozofię "końca rury" na filozofię mądrego i odpowiedzialnego zagospodarowania wody deszczowej w polskich miastach, a także przez każdego z nas.

Pomyśl...

             

 

Darmowy licznik odwiedzin

Organizator akcji: Ekobudex sp. z o.o.